UAB „Vilniaus konservai“ e. komercijos modelio diegimas UAB „Vilniaus konservai“ veikla užgardų ir pagardų gamyba. Įmonė siekdama padidinti įmonės pajamas ir pelningumą, vykdo projektą „UAB „Vilniaus konservai“ e. komercijos modelio diegimas“.  Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 49 725,00 Eur.  Visa projekto vertė – 66 300,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukurta klientų savitarna el. prekybos platformoje ir išteklių valdymo sistemos integracija. Projektas pradėtas 2022 m. vasario 23 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 21 d.  Projekto įgyvendinimas automatizuos UAB „Vilniaus konservai“ klientų užsakymus ir atsiskaitymą už juos, išteklių valdymo sistemos integravimas skaitmenizuos išteklių valdymo procesus šiems užsakymams.  Ši priemonė sujungs ir padidins įmonės verslo procesų efektyvumą. E-pardavimo sandorių skaitmeninimas išskirs įmonę iš kitų analogiška veikla užsiimančių įmonių.  Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys didins pajamas ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga.  Projekto pagalba bus formuojamas ilgalaikis įmonės žinomumas bei pridedamoji vertė, kuri turės tiesioginės įtakos įmonės konkurencingumui Lietuvos ir užsienio rinkose ne vienerius metus po projekto įgyvendinimo.